dijous, 9 d’octubre del 2008

Què vol dir que garanteixen 100.000 euros

L'anunci de Solbes i Zapatero de garantir un màxim de 100.000 euros en dipòsits per entitat financera i titular, vol dir que de tots els diners que un estalviador té dipositats en un banc o caixa, en el cas que fes fallida o es declarés insolvent en recuperaria un màxim 100.000 euros. És a dir, si una persona té dos dipòsits de 40.000 euros (80.000 en total) els recuperarà en la seva totalitat però si té dos dipòsits de 100.000 euros (200.000 en total) només en recuperarà 100.000. En el cas que aquests dipòsits tinguin dos titulars, es recuperaria la totalitat dels diners perquè cada persona pot recuperar 100.000 euros per entitat financera. El meu consell és que si una persona té 100.000 euros o més, els reparteixi en diferents entitats. Tot i això, aquest no és un cas que es doni gaire ja que segons van explicar des del banc d'Espanya entre el 70 i 80% dels ciutadans de l'Estat té menys de 80.000 euros en dipòsits.
Aquesta mesura, però, no afecta, però a fons d'inversió ni a plans de pensions ja que aquests productes, tot i que sempre es dóna el seu valor en diners, no són diners, sinó actius fàcilment convertibles en diner i per tant en cas de fallida d'un banc, el propietari d'un fons en mantindria les participacions.